افزودن نظر جدید

هادوی .... بشین یکبار بدون تعصب حرفاتو بخون ببین چقدر متعصبانه و بچه گانه قضاوت کردی !!! تو با اون مسیحی های قرون وسطی یا یهودیا که جز خودوشون کسیو ادم حساب نمیکنن چه فرقی داری؟؟ کی گقته اگه کسی به اسلام یا تشیع معتقد نباشه رستگار نمیشه؟؟!! خدا؟؟!! کدوم خدا چنین حرفیو زده؟؟ تو اونجا بودی و اینحرفو از خدا شنیدی که بخدا نسبتش میدی ؟؟(خدای تو در حد دایره ی ذهنیته )اگه قرار باشه همه بر اساس معیار تو قضاوت کنن خون همه ی مردم جهان حلاله!!!بر اساس حرف تو تمام یهودی ها مسیحی ها بودایی ها و .... در جهنمن و بهشت فقط مال شماست نه؟؟(خدا بهت عقل داده بشین اون دوزاریتو بکار بنداز و مزخرف نگو)صد درصد توهم زدی یا چیزی نوشیدی که عقل از سرت پریده.اگه قرار بود همه مسلمان باشند و پیروی اهل تشیع , چرا خداوند از ابتدای خلقت همه را مسلمان نیافرید؟؟ جوابت اینه که هرکس باید مذهبشو خودش انتخاب کنه(چیزی که اشو زرتشت و کوروش بزرگ به صراحت تمام بیان کردند ) غیر از اینه؟؟ خدایی که به زور بخواد مردم پیرو عقیده ی خودش کنه خدا نیست شیطانه.یکم بشین منصفانه تر نظر بده و از تعصب دوری کن . به اهورا مزدا قسم که اگه تو مسیحی زاده یا (هر چیز دیگه اییم )بودی جز نظر متعصبانه ی خودت هیچی رو قبول نداشتی.پس بدون نظرت به هیچ عنوان منطقی نیست . در دین ما خدا میفرماید در اخرت هر کس براساس نظر و عقیده ی خودش حسابرسی میشود .این یعنی چی ؟؟ یعنی اینکه تمام ادیان و مذاهب محترمند و هرکس بر اساس اعمالش , بهشتی و جهنمی خواهد بود این یعنی عدالت , نه اون چیزاییکه بخدا نسبت میدی. کوروش یرای ما یک الگو است (نه بیشتر) اگه پیروی کردن از کوروش غلطه چرا خودت نوکر بی چونو چرای علی هستی؟؟ تو خودتو بنده ی یک انسان فانی میدونی و حتی برای طلب بخشش و کسب روزی و شفا به غیر خدا متوسل میشی(این کفر نیست؟؟) ولی ما که فقط از کوروش به نیکی یاد میکنیم و اعمال درست اونو سرمشق خودمون قرار دادیم کافریم؟؟(ما بنده ی کوروش نبوده و نیستیم) واقعا که بچگانه نظر دادی.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.