افزودن نظر جدید

مخلص جان .... اولا کوروش پدر بزرگ خودشو تکشت بلکه سپاهیان استیاگ علیه خودش شوریدند (چون از ظلم و ستمش به ستوه اومده بودند ) و اونو تحویل کوروش دادند ... کوروش اونو تبعید کرد و اون بمرگ طبیعیش مرد .( تاریخ هرودوت و گزنفون ) ثاتیا هرودوت ، گزنفون و کتزیاس اشاره کردند که بردیای دروغین بوسیله داریوش کشته شد نه بردیای واقعی!!! محمد داندامایف، در کتاب خودش چندین نظریه را نطرح کرده که هیچ کدوم مررک معتبر ندارد و اقای یوزف ویسهوفر در کتاب ( قیام گئوماته و آغاز پادشاهی داریوش اول ) مفصلا این قضه را توضیح داده و نظریه ی داندامایف را رد کرده( البته بر کتاب او هم نقد هایی وارده ولی غلط بودن دلایل داندامایف را رد کرده )
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.