افزودن نظر جدید

اولا کوروش شاه ماد نکشت تبعیدش کرد دوما برایان پیر در سال 1996 و 2000 سال بعد کوروش معلوم نیست بر اساس چه سند باستانی کتابشو نوشت درباره کوروش فقط 3 کتاب باستانی قابل استناده از هرودوت گزنفون و بعضی مطالب نوشته کتزیاس در ضمن اگر گزنفون نامه رو میخونی ترجمه ای به غیر ترجمه رضا مشایخی را بخون رضا مشایخی مغرضانه ترجمه کرده اصلا متن انگلیسی گزنفون نامه بخون
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.