افزودن نظر جدید

اتفاقا ترو خشک رو با هم سوزاندن کار هخامنشیان بوده. ولی حضرت علی به دستور پیامبر به یهودیان فرصت توبه داد و خیلی از اینهایی که توبه کردند و خیلی از اینهایی که مجرم نبودند (و حتی کودکان) آسیب ندیدند و بین مسلمونها بزرگ شدند. خیلی از صحابه و تابعین پسوند قرظی داشتن یعنی از بنی قریظه بودند و در راه اسلام جانفشانی هم کردند. اما اینکه عده ای از اسرا به شام فرستاده شدند و آنجا تحت عنوان اماء و رقاب فروخته شدند تا از مسلمونها دور باشن و همچنین خیلی ها در شام یهودی بودند. اون اسرا به اونحجا فرستاده شدند و فوخته شدند تا نزدیک اقوام خودشون باشن و یحتمل آزاد هم بشن. این بهترین و تنها راه بود. و حق هم بود. اما کشتن مردم اوپیس و آتش کشیدن شهر تنها راه کورش بود ؟!!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.