افزودن نظر جدید

بنده تاریخ رو جعل نکردم اگه چشماتو باز کنی متوجه میشی دارم از کس دیگری نقل میکنم(کوروش در اثار مسلمانان )
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.