افزودن نظر جدید

اولا ترجمه کتیبه بیستون !!! که این رو هم یهودیها و جریان تاریخنگار ماسونی ترجمه کردن ! و این ترجمه یک منبع ایرانی محسوب نمیشه ! هرچند فرض کنیم که خود کتیبه ایرانی باشه اما شرح و توضیحی که فراماسونها دادن، ایرانی حساب نمیشه ! تازه مگه شما کتیبه های داریوش در بیستون رو قبول داری ؟!!!! این یک دروغنامه تبلیغاتی است ! چون داریوش که بردیای واقعی رو کشته ولی در کتیبه گفت من بردیای دروغین رو کشتم !!! در همین کتیبه ها اومده که بابلیها ، هخامنشیان رو قبول نداشتند !! و شاه بومی خودشون (که قبل از کورش، شاه بابل بود) رو قبول داشتند !!! چون تا یه نفر گفت من بچه نبونید هستم دورش جمع شدن و علیه هخامنشیان شوشرش کردند و من داریوش هم همه رو به سلابه کشیدم !
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.