افزودن نظر جدید

باید یک نکته ی دیگری رو یاداوری کنم که کوروش اون ادم ها رو با دستان خودش نکشت بلکه افراد او چنین کرده اند گاهی اوقات سربازان در کشت و کشتار زیاده روی میکنند. یا اون کسانی که خودشونو در اب غرق کرده اند از ترس ابهت کوروش بوده چون تاب مغابله با او را نداشته اند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.