افزودن نظر جدید

من هیچ وقت نگفتم کوروش ذوالقرنین قرآنه .... این علمای شما هستند که چنین نظریو دادند کوروش احتیاجی نداره ذوالقرنین قران باشه خیلیل بزرگتر از این حرفاست .... چون باورتون نمیشه یک ادم معمولی چنین حرکات بزرگیو کرده باشه . بهتون حق میدم باورش یکم سخته
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.