افزودن نظر جدید

باز شما به عنوان یک زرتشتی منصفانه تر نظر دادین از شما ممنونم وباید بگم دوطرف ممکنه تو اظهارنظراشون اشتباه کنند ومثلا چون از امام علی خوششون نمیاد یا موروش خوششون نمیاد طبق میل شخصی حرف بزنن وبه صحبتای دشمنانشون اکتفا میکنند ولی باید بگم هیچ انسانی فانی نیست ونابود نمیشه ونمیشه رهبران دینی وبزرگان وانبیا واولیا رو حتی پادشاهان و معمولی دونست وطبق عقیده ی شیعه شخصی مثل حضرت علی معصومه وهیچ اشتباهی نکرده اما بازم ممنون که شما احترام میذارید درپناه اهورا مزدا باشید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.