افزودن نظر جدید

برای شاهانی که برای قدرت به خودشان رحم نیکردن باید حسودی کنیم پس نه به ابوبکری که حرف پیامبرش رو قبول نداشت و اون عمر جلاد یا عثمان احمق باید حسودی کرد زن ستیزانه رو خوب امدی اوند مال 2000 سال پیشه همین کاشانی و مدرس که میگفتن زن حق دادن رای رو نداره و مدرس میگفت شرکت در انتخابت زن باعث فساد در جامعه میشه چون زن باید در خانه بماند این هم طرفداری از حقوق بانوان ازنگاه مدرس
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.