افزودن نظر جدید

خدا خیرتون بده آقا بهداد حرفای قشنگی زدی واقعا من با کوروش و دوران باستان دشمنی نداشته وندارم اصلا تو قید بند این چیزا نبودم حتی تامحرم سال 89 نسبت به دین و اولیا بی تفاوت بودم تا اینکه لطف خدا شامل منه بی لیاقت شد وبه حقانیت اسلام و مقدسات اطمینان کامل دارم الانم به این دشمنان اسلام میگم حساب کتاب اصلی باشه واسه دنیا اگر به اون دنیا و آخرتی ایمان دارین واگر شما درست گفته باشین واسلام واهل بیت حق و برگزیده ی خدا نبودن توف کنید تو صورت من وحاضرم تمام گناهانتونو به گردن بگیرم ولی اگه من درست گفته باشم هر تصمیمی که پروردگارم دربارتون گرفت قبول میکنم به امید اون روز
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.