افزودن نظر جدید

اقای بهداد .... اولا اینکه بنده در اخرت چه جایگاهی خواهم داشت و با چه کسانی همنشین خواهم بود قضاوتش با شما نیست دوما کی گفته عقاید شما بحقه؟؟!! چون مسلمانید؟؟!! واقعا چه دلیل منصفانه ایی!! سوما شما از کجا امار کشت و کشتار جنگهای پیامبر رو دراوردید؟؟ فقط برای نمونه عرض میکنم که برای جنگ خییر پیامبر شما دستور کشتن 5000 یهودی را که اسیر بودند داد گفت یا مسلمان شوند یا در خون خود بغلتند .. اولین کسیم که داوطلب شد برای کشتن اونا حضرت علی بود!!ا تمام اموال اونها مصادره شد زن ها و بچه هایشان به عنوان برده به اسارت برده شدند این کجاش بشر دوستانست؟؟!!برای من توضیح بده؟؟!! یا نمونه ایی دیگر ... پیامبر اسلام کافران به مبارزه میطلبید که اگر ادعا دارن قرآن کتابی زمینی است سوره ایی مانند ان بیاورند ... یکی از کسانی که اینکارو کرد کعب ابن اشرف بود ... برو ببین پیامبر با او چه کرد؟؟ چطور ناجوانمردانه اورا کشت؟؟ پنجما بنده خرافاتی را که در احکام دین زرتشت(نه خود دین )وارد شده را قبول نداشته و ندارم ولی این همه غارت و تجاوز و خشونت که در قرآن امده و انرا کلام خدا میدانید چگونه توصیف میکنید؟؟ فقط برای یه نمونه ذکر میکنم: قرآن از یه طرف میگه لا اکراه فی الدین از یه طرف میگه: آیه ی 29 سوره ی توبه : با آن کسانی از آهل کتاب که بخدا و روز قیامت ایمان نمی اورند و جیزهایی را که خدا و پیامبرش حرام کرده اند را بر خود نمیکنند و دین حق را نمی پذیرند جنگ کنید تا آنکاه در عین مذلت جزیه بدهند نمیگه با کفار جنگ کن مستقیم دستور جنگ با اهل کتابو داده کجای این دین دین اختیاری است ؟؟ این دلیل نشد چون به حضرت محمد و دینش ایمان نداشتند دستو قتلشان داده شود این آیه و بشیاری دیگر از ایات که فقط از پیامبر به عنوان بشارت دهنده در تناقض است میبینی خدای شما تغییر وضعیت میده حرفاش عوض میشه(ناسخ و منسوخ ).... من به کجای این دین باید حسادت کنم دینی ک پر از خرافات است ... یه مشت خرافاتی که از اساطیر بین النهرین گرفته شده یا از کتب یهود و مسیح کپی برداری شده .... من باید به چی آن دین حسادت کنم اابته اعتراف میکنم حرف ها و نکته های خوبیم در قرآن هست ولی همانطور ک دیدید آزادی عقیدهدر دین شما وجود ندارد پس میبینی تاریخ اسلام از زمان خود پیامبر همچین اوضاع درستی نداشته جنگ حضرت علی با معاویه هم سر قدرت و خلافت بود نه بخاطر مردم پس زیاد مانور ندید چون ما ایرانی ها خیری از حکومن حضرت علی ندیدیم ششما بله تاریخ هر کشوری کشت و کشتار داشته ولی شما فقط کشت و کشتارشو دیدی؟؟ پیشت رفت موسیق2 و علم که در زمان ساسنیان شکل گرفت رو ندیدی؟؟ دانشگاه پزشکی جندی شاپور که در زمان ساسنیان شکل گرفت رو ندیدی؟؟ شما همچون صحبت میکینی که انگار تاریخ باستان ما فقط و کشت و کشتار بوده و مردم انگار اسایش نداشتند .... شما چجوری قضاوت کردی کدوم کتابیو خوندی؟؟؟ فقط هخامنشیان نزدیک 200 سال ازامش رو در درون حکومتشون برقرار کردند اشکانیان به مدت 220 سال ارارمش را برقرار کردند یا حکومت ساسانیان از او ل بد نبود در ااخر دحکومت دچار فساد شدند ولی از بعد اسلام چه ؟؟ مردم در اسایش بودند؟؟ تو اون دو قرنی که اسلام حکومت میکرد همیشه در ایران شورش بود و حکومت اسلام رو نمیخواستند(البته نه همه ی مردم ولی اکثریت چرا ) تاریخ مسلمان و اسلام باهمه ن جدا از همه از همون یه جملت بس که عقاید خودتو حقه نامیدی و بقیه را ناحق پس بزار منم بتو بگم ننگ بر عرب پرستان و تاری پرستان بدرود
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.