افزودن نظر جدید

مخلص اهل بیت اگه علاقه و دوست داشتن پیامبر امین و خاندان برگزیده ی او میشه عرب پرستی بذار به ما بگن عرب پرستن البته این نامسلمونا خبر ندارن تو دین وآیین ما هر پرستشی غیر از خدا چه اسمی چه عملی باطل وبیهودست بت پرستی و شیطان پرستی و خود پرستی وهواپرستی وشهوت پرستی وپول پرستیو عرب پرستی و نژاد پرستی ووطن پرستی و...شاملش میشه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.