افزودن نظر جدید

الله به معنی خداست برفرض که اسم یه بت در زمان جاهلیت الله بوده باشه این چیزی رو ثابت نمیکنه جز اینکه یه سری گمراه یه مجسمه رو خدا میدونستن واسم الله گذاشته بودن واسلام اومد گفت الله فقط خداوند بزرگ و آقریننده وقادر وعالم متعاله نه بت و مجسمه وهرچیز دیگه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.