افزودن نظر جدید

من باعمر کار ندارم ولی دهنتو آب بکش وقتی راجب بزرگمرد عالم حضرت محمد صحبت میکنی درضمن فردوسی هم راجب پیامبر وامام علی شعر گفته وبه اونا احترام میذاشته توهم بذار
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.