افزودن نظر جدید

درباره شاهنامه اين تصوير از متن كتاب رو ببين :‌ http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/153_16127.jpg
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.