افزودن نظر جدید

ههه پان ترك تو كدوم احمقي هستي با پانتركان بي هويت كاري ندارم استاد فخرايي از كي شدن استاد؟؟ ايول به چنگيزخان اونم كار درستي كرده قربون چنگيزخان مغول بشم درود بر شرفش كه ايراني هاي متجاوز لت و پار كرد خدا چنگيزخان را بيامرزه كه چه شجاعانه زد كتابخانه هاي محمدپرستي و عمرپرستي مسلمانان راتش زد اها ميدونستي فردوسي چقدر از زرتشتيان حمايت ميكرده و شعر ميفته و به انا عشق ميورزيده به طوري كه بعد مرگش گفتن بخاطر اينكه ينقدر زرتتيان را دوست داشته و شعر ميگته نبايد نماز بخونيم يههمچين چيزايي
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.