افزودن نظر جدید

هنوز به اون درجه نرسیدی با استاد فخرایی حرف بزنی!‌ چیزهایی که درباره اسکندر کبیر گفتی اولاً کارهای هخامنشی بوده اگر هم اسکندر هم کاری کرده درست بود. قبل از اینکه قرآن رو آتیش بزنی شاهنامه رو آتیش بزن!!!چون تو شاهنامه اومده که اسکندر انسانی بزرگوار و با شرف بوده!!! فقط حرف‌ها و صفت‌های خوبی که شاهنامه به اسکندر داده رو نگاه کن!‌
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.