افزودن نظر جدید

ایران 14 قرن در تاریکی مانده دینی که تحمیلی باشه همین توری میشه تو قرآن و اوستا به سراحت نوشته در دین هیچ اجباری نیست ولی اگر حکام مردم را به اجبار وتحمیل بر دینی مجبور کنند .شاه اسماعیل صفوی مذهب شیعه را در ایران رسمی علام کرد وچه خوریزیها داشت به خاطر شیعه کشی عوامل وهابی هادر دوران نجوانی شاه زاده ها .ولی باز دمتون گرم مردم عزیز بازم نتونستند فرهنگ اعرابی را قبول کنید بعضی ها خیلی ادعا شون می شه ولی باز هم زرتشتی اند چون دین اسلام رو کسی نتو نسته به هش عمل بکنه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.