افزودن نظر جدید

ایت الله مکارم و قراعتی و علامه طباطبایی و...تازه خوبه بدونین تعدادی از علمایه اهل سنت مثل وهبه زحیلی نویسنده تفسیر المنیر که استاد دانشگاه بین المللی سوریه هم هست با قاطعیت کوروش را ذوالقرنین دانستند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.