افزودن نظر جدید

علامه طباطبایی تفسیر المیزان آیت الله مکارم تفسیر نمونه روحانی ومفسر بزرگ قرآن آقای قراعتی حتی علما اهل سنت مثل وهبه زهیلی در کتاب تفسیر المنیر کوروش را ذوالقرنین دانستند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.