افزودن نظر جدید

شما چی میگی الکی اتفاقا همه علما ذوالقرنین بودن اسکندرو رد کردن در تاریخ هست اسکندر برا سیاره مشتری قربانی می کرد وستاره پرست بوده نه یکتا پرست تازه تاریخ نگاران نوشتن اسکندر در نوشیدن الکل زیاده روی میکرد تازه طبق سوره کهف ذوالقرنین سدی از آهن ومس ساخته که اسکندر همچین سدی نساخته ولی کوروش در کوه هایه قفقاز سد ساخته به غیر از علامه طباطبایی آیت الله مکارم در تفسیر النمونه وروحانی بزرگ قراعتی وحتی یکی از علما بزرگ سنی هم کوروش را ذوالقرنین میدونند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.