افزودن نظر جدید

هیج ملتی مثل ایرانی ها دنبال رد کردن کدشته و اجدادشون نیستن ....هیچ قومی مثل ایرانی ها دنبال اثبات رایج بودن ازدواج محارمشون نبودن (حرامزادگی اجدادشون؟؟؟؟).....هیچ مردمی مثل ایرانی ها تاریخ خودشونو به لجن نکشیدند... هیچ ........(البته بعضبی از ایرانی ها رو میکم) خدا رحم کنه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.