افزودن نظر جدید

کوروش یک پیامبر بوده و دین یهود دین یکتا پرستان بوده در آن زمان که نه مسیحی بود نه مسلمان بزرگترین دین یکتا پرستی یهود بوده و کوروش این موضوع را خوب میدونست چون خودش یکتا پرست بود .*دین زرتشت در زمان اسکندر مقدونی کاملا دگرگون شد و تعریف شده چون تمام کتاب های اصلی رو اسکندر سوزاند *
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.