افزودن نظر جدید

دوست ناشناس یا سخن دانسته گوی ای مرد عاقل یا خموش بر این نظر شما دو ایراد اساسی وارد است:نخست آنکه کوروش و تاریخ هخامنشیان را تنها از طریق بازخوانی کتیبه ها و الواح باز مانده میشناسیم .یعنی چیزی حدود صد سال.به عبارت واضحتر از حمله اسکندر گجستک تا صد سال پیش کسی چیزی از هخامنشیان نمیدانست. شاهدش تمام کتب پهلوی و شاهنامه و همه تاریخ نگاریهای اسلامی.زمانی که کسی این فرد را نمیشناختند چگونه اورا ذوالقرنین میخواندند. تطبیق کوروش با ذوالقرنین اولین بار توسط مولانا ابوالکلام آزاد هندی متوفی به سال 1958میلادی انجام شده است. پس چنین نیست که اکثر عالمان شیعیان این تطبیق را بیان کرده باشند. بله از بزرگان متاخر علامه طباطبایی و علامه طهرانی این تطبیق را پذیرفته اند. دو دیگر در کجای قرآن ذوالقرنین پیامبر خوانده شده است؟چنین نسبتی نیز ناروا است. در انتها همه دوستان را به مطالعه عمیق ووسیع و پرهیز از شتاب زدگی و تعصب دعوت میکنم.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.