افزودن نظر جدید

مهران کورش پرست (لاشی پرست) بنگی سگ صفت. بدون که این تفکرات تو یه چیز عادی هست چون هیچ بنگی و معتادی توان درست فکر کردن نداره. حتی موبدان زرتشتی در متون پهلوی نوشتند که زرتشت برای ترویج دین خود بین ایرانیان از بنگ و حشیش استفاده میکرد برای همین بنگ گشتاسپی در تاریخ زرتشتی مقدس بود. حتی اون پارسیان اصیل که به هند فرار کردن هم حافظ و نگهبان متون پهلوی چون دینکرد بودند. مسلمان شدن ایرانیان هم به نظر تمام مورخین با انصاف و دانشمند از روی اختیار بود. برتولد اشپولر، حتی احسان یارشاطر بهایی و حتی جمشید کرشاسب چوکسی زرتشتی (به قول تو بنگی از پارسیان اصیل هست) و ساکن انگلستان هست گفته که ایرانیان اکثرا با اختیار مسلمان شدند. زرتشتیان هم دینشان را تحریف کردند هم قبل از اسلام و هم بعد از اسلام. خیلی از حرفهای خاک برسری که سگ صفتی اونا رو روشن میکرد رو حذف کردن تا آبروشون نره. ولی نتونستند خیلی چیزها را حذف کنند. تا ناکارآمدی دین خودشون رو مخفی کنند. اما نتونستند. حتی جمشید کرشاسب چوکسی زرتشتی چنان اعتراف میکنه که هر آدم عاقلی حقیقت رو قبول میکنه. ولی مهران بنگی کورش پرست قبول نمیکنه. کورش زرتشتی نبود . کجای مقبره کورش نشون دهنده زرتشتی بودن زرتشت هست ؟ چرا دروغ میگی تو بچه خویدوده هستی و دروغ میگی . سربریدن و کشتن انسانها سنت ایرانی هست. در شاهنامه و اوستا همیشه اومده که اهورامزدا دستور به سربریدن میداد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.