افزودن نظر جدید

کوروش بزرگ هست و روز جهانی دارد، آیا برای این مطلب رفرنس و منبع و مدرکی هم وجود دارد؟ کوروش خداوند یکتا را پرستش می کرده است، پس احترام و پرستش مردوک چی هست؟ چرا تا 100 ، 150 سال قبل اسمی از کوروش در کتابهای وجود نداشته است؟ چرا در شاهنامه که اسامی شاهان ایرانی، از شاهان اسطوره ای تا شاهان ساسانی هست، نامی از کوروش کبیر نیست؟ اگر کمی در مورد نحوه مبارزه و جنگ های پیامبر اسلام مطالعه داشته باشین، متوجه می شوید که سبک ابتدایی جنگ اعراب با ایران، سبک اسلامی نبوده است.... در مورد داعش هم اگر تحقیق کنید، پشت پرده آنها و بازیگردان اصلی آنها، اعراب و اسلام نیست...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.