افزودن نظر جدید

http://www.adyannet.com/news/1183 سند بت پرستی کورش. کورش یهودی نبود . بت شیطانی مردوک رو پرستش میکرد. دروغ هم میگفت
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.