افزودن نظر جدید

پشیوتن تو خالی بند نیستی. توهم داری. خالی بند کسیه که از روی شوخی یا جدی حقیقت رو مخفی میکنه. ولی تو توهم داری بنگ مصرف میکنی ! درباره جنایتهای کورش چون اقای فخرایی گفتند اینجا بحث دین کورش هست نه بحث فتوحات برای همین گفتند بحث رو تو لینک خودش بگیم. سر قضیه اوپیس هم سند ندادی. ازت سند خواستم ولی از زیر بار سند دادن در رفتی !! واسه همینه میگم توهم داری خیال بافی میکنی
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.