افزودن نظر جدید

جواب اشکان : اشکان جان یه خورده مطالعه کن ! الله هیچ وقت اسم بت نبود. تو گفتی الله اسم بت بود ولی اگه من ازت سند بخام سند نداری چون اصلا همچین چیزی درست نیست. الله هیچ وقت اسم بت نبود. اسم عبدالله هم به این خاطر بود که پدربزرگ پیامبر بت پرست نبود. بلکه پیرو آیین حنیف ابراهیم بود. یعنی یکتاپرست بود. هرچند خیلی از افراد قبیله اش بت پرست بودن. ولی در منشور کورش به صراحت بت مردوک خدای آسمان زمین نامیده شد..
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.