افزودن نظر جدید

یاد گرفتم که 1. با ادم های نادان بحث نکنم و بزارم در دنیای احمقانه خویش خوشبخت زندگی کند . 2. با وقیح جدل نکنم چون چیزی برای از دست دادن ندارد و روحم را تباه می کند . 3. از حسود دوری کنم چون حتی اگر دنیا را هم به اون بدم باز هم از من بیزار خواهد بود . 4. تنهایی را به بودن در جمعی که به آن تعلق ندارم ترجیح دهم این اخرین جواب من به تو
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.