افزودن نظر جدید

هینتس، والتر (۱۳۹۲)، داریوش و ایرانیان، تهران: نشر ماهی، ص ۱۰۴ : کوروش شهر اوپیس رو تصرف و به آتش کشید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.