افزودن نظر جدید

با تشکر. این سؤال همچنان باقی است. که دلیل زرتشتی بودن کورش چیست؟ هیچ دلیلی برای زرتشتی بودن کورش وجود ندارد. این همان نکته ای است که مخالفین تلاش میکنند از پاسخ به آن فرار کنند و بحث را به دیگر مسائل بکشانند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.