افزودن نظر جدید

سکوت من جواب خیلی بزرگیه برای تو چون جواب ابلهان خاموشیست, من واقعا با این IQ تو موندم با چه اعتماد به نفسی اومدی یه مشت خوزعولات به هم میبافی, اقایون خانما شما قضاوت کنید, من گفتم بعد اینکه کوروش یهودیان را ازاد کرد اونا تا هفتاد سال اونجا موندن نه هفتاد سال بعد ازاد کرد, میگه همسر بیوه شاه کشور همسایه بود که حمله کرد, نکنه به نظرت به کوروش گفته بیا منو بگیر کوروش هم گفته نه فعلا میخوام ادامه تحصیل بدم اونم حمله کرد به ایران, برو بابا خدا روزیتو جای دیگه بده تو کتابهای مدرسه خودتم نخوندی بعد اومدی از تاریخ حرف میزنی؟ یه نصیحت میکنم بهت دیگه چیزی نگو داری خودتو ضایع میکنی چون خیلی بی محتوا و نامربوط حرف میزنی.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.