اخبار بهائیت

دستگیری مبلغ بهایی, تشکیلات غیرقانونی بهائیت, افشای دروغ های بهاییت
05/23/1401 - 12:05

تشکیلات بهائیت با انتشار شایعه: «تلاش حکومت برای اعتراف ساختگی از مبلّغین بهائی»، ضمن ساده لوح پنداشتن مخاطبین خود، تلاش دارد تا ضمن مظلوم نمایی دروغین و پیشبرد سیاست گفتمان نفرت علیه جمهوری اسلامی؛ زمینه سازی کند تا در صورت اعتراف هر عضو تشکیلاتی بهائیت در بازداشت های اخیر، اعترافش را ساختگی و از روی جبر جلوه دهد!

نفوذ تبلیغ بهائیت, تشکیلات غیرقانونی بهائیت, تحری حقیقت
05/18/1401 - 12:25

تشکیلات بهائیت چگونه شعار تحری حقیقت سر می دهد در حالی که به وسیله اتباعی که از کودکی مغزشویی کرده به تبلیغ تهاجمی کودکان ایرانی می پردازد؟! جالب تر آنکه پس از برخورد با مبلّغین تهاجمی تشکیلات بهائیت، تشکیلاتی که مدعیست پیروانش از حق کار در ایران محرومند، وثیقه های میلیاردی رو می کنند!

براندازی بهائیت, تشکیلات غیرقانونی بهائیت, خیانت بهائیت به ایران
05/18/1401 - 11:24

پدیده ثابتی مدعی شد دستگیری های اخیر اعضای تشکیلات بهائیت به جهت ترساندن بهائیان و مقصر جلوه دادن آنان برای مشکلات کشور است! این در حالیست که تشکیلات بهائیتی که از بانیان تحریم و وضع موجود است، اتباعش را با قانون شکنی به تقابل حکومت فرستاده و اکنون که با آنان برخورد شده، از در طلبکاری وارد شده است!

براندازی بهائیت, تشکیلات غیرقانونی بهائیت, خیانت بهائیت به ایران
05/12/1401 - 14:05

سخنگوی تشکیلات بهائیت گفت که چرا به جای تمرکز بر فعالیت بهائیت در ایران، به فکر حلّ مشکلات مردم نیست! در واقع سازمان بهائیت با پنهان کردن جرایم اعضای تشکیلاتش در ایران، سعی دارد علت برخورد با آنان را باور به این فرقه جلوه دهد و دست آخر با مظلوم نمایی و بیهوده جلوه دادن مواجهه با تشکیلات مزدور بهائیت، مردم ایران را در دفاع از بهائیت به تقابل با حاکمیت بکشاند!

جاسوسی بهائیت استعمار, نفوذ تبلیغ بهائیت, تشکیلات غیرقانونی بهائیت
05/11/1401 - 14:53

وزارت اطلاعات در حالی از دستگیری اعضای تشکیلات بهائیت خبر داد که تشکیلات و رسانه های بهائی، علت آن را تنها باور این افراد معرفی کردند! اما گویا هیچ آثار تبلیغی از این افراد ضبط نشده، با تشکیلات برانداز بهائیت مرتبط نبوده، اقدام به شبکه سازی در کشور نکرده و به راه اندازی مراکز تبشیری بدون مجوز و مغزشویی کودکان مسلمان در ایران مبادرت نکردند!

براندازی بهائیت, نفرت پراکنی پیشوایان بهائی, توهین بهائیت به مخالفین
05/02/1401 - 11:53

تشکیلات بهائیت در نشست حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به بهانه پیشگیری از نفرت پراکنی، خواستار تعیین حد و مرز برای سخن گفتن از بهائیت در فضای مجازی شد! اما چگونه بهائیتی که ادیان مختلف و برخی اقوام را آماج توهین قرار داده و علیه ایشان نفرت پراکنی کرده، حتی روشنگری پیرامون عقاید و اهدافش را نمی پذیرد؟!

تحری حقیقت, توهین بهائیت به اقوام, ایران بدون نفرت
05/01/1401 - 07:46

تشکیلات بهائیت به عنوان رهبر کوچک ترین جریان شبه دینی و بزرگ ترین توهین کننده به اعتقادات ادیان، روشنگری علیه خود را به نفرت پراکنی علیه بهائیان تعبیر می کند و در رایزنی با دولت ها و کمپانی ها به دنبال بستن دهان منتقدینش در اینترنت است! اما این رفتار چگونه با شعار حقیقت جویی بهائیت و منش ظلم پذیر این فرقه سازگاری دارد؟!

حقوق آزادی بهاییان, براندازی بهائیت, اطاعت از حکومت در بهائیت
04/28/1401 - 14:31

تشکیلات بهائیت با خط و نشان کشی برای جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط متهمینش در ایران می شود. اما چگونه می توان باور به بهائیت را در ایران جرم دانست در حالی که اکثر قریب به اتفاق بهائیان در ایران آزادانه زیست می کنند؟! و چگونه می‌توان شعار نوع دوستی بهائیت را پذیرفت در حالی که هیچ گامی در دفاع از غیربهائیان برنداشته است!

تحصیل بهائیان, حق تحصیل بهائی ها در دانشگاه, مشروعیت بیت العدل
04/20/1401 - 07:33

تشکیلات بهائی تصویب مصوبه ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی را مانع تحصیل بهائیان در دانشگاه های کشور می داند! اما بر فرض وجود چنین مصوبه ای، آن دسته از بهائیانی که به جای اجرای سیاست های تشکیلات نامشروع بهائیت، سیره عملی پیشوایان خود را پیش می گیرند، هیچ محدودیتی ندارند! پس مانع تحصیل عالی بهائیان نه مصوبه، بلکه خود تشکیلات بهائی است.

تحصیل بهائیان, حق تحصیل بهائی ها در دانشگاه, تطابق دین با علم و عقل
04/15/1401 - 16:23

در حالی ورود به دانشگاه غیربهائی برای بهائیان ممنوع و تحصیل علوم دانشگاهی از نظر بهائیت، صوری و بی فایده است، تشکیلات بهائی به دروغ، مدعی محرومیت بهائیان از تحصیل در دانشگاه، بخاطر باور تنها به بهائیت می شوند!

جاسوسان محیط زیست, سازمان های مردم نهاد NGO, دروغ وحدت عالم انسانی
04/14/1401 - 09:53

در کنفرانسی جهانی که با موضوع محیط زیست در سوئد برگزار شد، نماینده تشکیلات بهائیت اصل وحدت و یگانگی بشر را راه حل بهائیت برای حفظ ثروت و منابع طبیعی زمین دانست. اما چگونه بهائیت با آموزه وحدت و یگانگی که خود هم بدان باور و التزامی ندارد، در مناطق مختلف دنیا، اقدام به تبلیغ، فریب و کادرسازی برای تشکیلات بهائیت می کند؟!

جاسوسان محیط زیست, سازمان های مردم نهاد NGO, سازمان جاسوسی بهائیت
04/13/1401 - 12:49

تشکیلات بهائیت در کنفرانسی که با موضوع محیط زیست در استکهلم سوئد (2 تا 3 ژوئن 2022) برگزار شد، فعالیتش در زمینه محیط زیست را ناشی از احساس مسئولیت خود عنوان کرد. اما در حقیقت، فعالیت تشکیلات بهائیت در حوزه محیط زیست را می توان با هدف کادرسازی و ایجاد شبکه مویرگی و نظام اطلاعاتی منسجم در سراسر جهان ارزیابی کرد.

حجاب در بهائیت, براندازی بهائیت, تبلیغ بهائیت
04/13/1401 - 11:59

اقدامات تاریخی بهائیت در مقابله با فرهنگ حجاب و حیا در ایران می تواند شاهدی بر دست داشتن تشکیلات بهائیت در هنجارشکنی صورت گرفته در شیراز به عنوان مبدأ آغاز حرکت بهائیت و شهر مورد توجه این فرقه باشد. تشکیلاتی که با القائات منفی و به اسم جامعه سازی، به دنبال زدودن فرهنگ اسلامی از جوامع است.

بهائیت در حجاب, تبلیغ بهائیت, براندازی بهائیت
04/12/1401 - 13:53

سابقه بهائیت در دشمنی با مظاهر اسلامی، اهمیت شهر شیراز برای بهائیت، آنتی تز سازی برای سلام فرمانده، سابقه شبکه سازی های ضد دین و ضد انقلابی بهائیت در ایران، پیوستگی دستگیری عناصر بهائی پس از تجمع شیراز در این شهر؛ از شواهدی است که احتمال نقش آفرینی تشکیلات بهائیت در تجمع هنجارشکنانه شیراز را پررنگ می سازد.

صفحه‌ها