توسّل بلال بن حارث به قبر پيامبر صلي الله عليه و آله

5. توسّل بلال بن حارث به قبر پيامبر صلي الله عليه و آله :
بيهقي و ديگران نقل مي كنند:
أصاب الناس قحط في زمن عمر رضي اللّه عنه، فجاء رجل إلي قبر النبي صلي اللّه عليه وسلّم، فقال: يا رسول اللّه! هلك الناس، استسق لأمّتك، فأتاه رسول اللّه صلّي اللّه عليه وسلّم في المنام، فقال: إئت عمر فاقرأه منّي السلام، وأخبره أنّهم مسقون، وقل له: عليك الكيس.
قال: فأتي الرجل عمر فأخبره، فبكي عمر رضي اللّه عنه، وقال: يا ربّ ما آلوا إلاّ ما عجزت عنه(1)؛ در زمان عمر، مردم دچار قحطي و خشكسالي شدند، مردي كنار قبر پيامبر [ صلي الله عليه و آله ] آمد و گفت: اي رسول خدا مردم نابود شدند، از خداوند براي امّتت طلب باران كن. رسول خدا [ صلي الله عليه و آله ] در عالم خواب به آن مرد فرمود: نزد عمر برو و از جانب من به او سلام برسان و بگو: بزودي باران خواهد آمد و سيراب خواهيد شد و بگو: كيسه سخاوت را گسترده ساز.
آن مرد ماجراي خوابش را براي عمر نقل كرد، قطرات اشك از چشمان عمر جاري شد و گفت: خداوندا، كوشش و جديّت كردم، ولي هميشه ناتوان و عاجز بودم.
ابن حجر مي نويسد: «وروي ابن أبي شيبة بإسناد صحيح»؛ ابن ابي شيبه اين روايت را با سند صحيح نقل كرده است ... مردي كه خواب ديده بود بلال بن حارث از اصحاب رسول اكرم [ صلي الله عليه و آله [بود(2). ابن كثير نيز آورد: «وهذا إسناد صحيح»؛ اسناد اين روايت صحيح است(3). احمد زيني دحلان مفتي شهر مكّه مي نويسد:
بيهقي و ابن ابو شيبه به سند صحيح نقل كرده اند: در زمان خلافت عمر، بر اثر خشكسالي مردم دچار قحطي شدند، شخصي به نام بلال بن حارث از اصحاب پيامبر [ صلي الله عليه و آله ] كنار قبر آن حضرت آمد
و خطاب به قبر گفت: اي رسول خدا [ صلي الله عليه و آله ] امّتت نابود شدند، براي آنان از خدا باران طلب كن. رسول خدا [ صلي الله عليه و آله ] را در خواب ديد، فرمود: به مردم بگو باران خواهد آمد.
استدلال به اين حديث براي ثابت نمودن جواز توسّل به پيامبر پس از رحلت آن حضرت از زاويه رؤيا و خوابي كه ديده است نيست، زيرا اين رؤيا گرچه صادق و حقّ است، ولي احكام شرعي را به وسيله آن نمي شود ثابت نمود، چون امكان دارد شخصي كه خواب مي بيند، در حفظ و نقل سخناني كه در خواب ردّ و بدل مي شود اشتباه كند؛ بلكه استدلال از جهت عمل يك نفر از اصحاب پيامبر [ صلي الله عليه و آله ] و آمدن او كنار قبر و درخواست از آن حضرت براي آمدن باران است كه دليل بر جواز توسّل و ملاك شرعي آن مي شود و معلوم مي شود كه اين عمل از بزرگ ترين وسايل تقرّب به خداست، هم چنانكه حضرت آدم عليه السلام قبل از اين كه رسول اكرم [ صلي الله عليه و آله ] به دنيا بيايد، به آن حضرت متوسّل شد(4).
پاورقي ها: --------------------------------------------------------------------------
(1) دلائل النبوّة بيهقي، ج 7، ص 47، باب ما جاء في رؤية النبي [ صلي الله عليه و آله وسلم ] في المنام، المصنّف ابن ابي شيبه، ج 7، ص 482 تاريخ دمشق، ج 44، ص 346 و ج 56، ص 489، الاستيعاب، ج 3، ص 1149، تاريخ الإسلام، ج 3، ص 273، البدايه والنهايه، ج 7، ص 105، وقايع سال 18، الإصابه، ج 6، ص 216؛ فتح الباري، ج 2، ص 412، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء، إذا قحطوا و كنز العمال، ج 8، ص 431.
(2) فتح الباري، ج 2، ص 412، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قَحَطُوا.
(3) البدايه و النهايه، ج 7، ص 105 در وقايع سال 18.
(4) الدرر السنيّة: ج 1، ص 9.