تخريب قبور طائف و مكه

7. تخريب قبور طائف و مكه:
در سال 1343 وهّابي ها بار ديگر قبه ابن عباس و ديگر قبور طائف و قبرهاي عبدالمطلب، ابوطالب و حضرت خديجه همسر پيامبر صلي الله عليه و آله و زادگاه حضرت زهرا عليهاالسلام و همه شعائر اسلامي مكه را ويران كردند(1).
پاورقي ها: --------------------------------------------------------------------------
(1) مقدمه علامه دواني بر كتاب فرقه وهابي، ص 55.