آتش زدن كتابخانه هاي بزرگ

5. آتش زدن كتابخانه هاي بزرگ:
دردناك ترين چيزي كه وهّابيّت مرتكب شد و آثار قبيح آن براي هميشه باقي است، آتش زدن كتابخانه بزرگ «المكتبة العربيّة» بود كه بيش از 60 هزار عنوان كتاب گرانقدر و كم نظير و بيش از 40 هزار نسخه خطّي منحصر به فرد داشت كه در ميان آن ها برخي از آثار خطّي دوران جاهليّت، يهوديان، كفّار قريش و همچنين آثار خطّي علي عليه السلام ، ابوبكر، عمر، خالد بن وليد، طارق بن زياد و برخي از صحابه پيامبر گرامي صلي الله عليه و آله وسلم و قرآن مجيد به خطّ «عبد اللّه بن مسعود» وجود داشت.
و نيز در همين كتابخانه انواع سلاح هاي رسول اكرم صلي الله عليه و آله وسلم و بت هايي كه هنگام ظهور اسلام مورد پرستش بود، مانند «لات»، «عُزّي»، «مَناة» و «هُبَل» موجود بود.
«ناصر السعيد» از قول يكي از مورّخان نقل مي كند كه هنگام تسلط وهّابيان، اين كتابخانه را به بهانه وجود كفريّات در آن به آتش كشيده و به خاكستر تبديل كردند(1).
پاورقي ها: --------------------------------------------------------------------------
(28) ر.ك: كتاب تاريخ آل سعود، ج 1، ص 158، كشف الارتياب، ص 55، 187، 324، أعيان الشيعة، ج 2، ص 7، الصحيح من سيرة النبيّ الأعظم، ج 1، ص 81 و آل سعود من أين إلي أين، ص 47.