-

01/19/1397 - 10:08

اینکه برخی ادعا می‌کنند این آریوبرزن خواهری به نام یوتاب داشت که در برابر اسکندر مقدونی مقاومت کرد، اساساً دروغ است. اصلا زنی به نام یوتاب در برابر ارتش اسکندر کبیر ایستادگی نکرد. و سند معتبری هم وجود ندارد که آریوبرزن سردار هخامنشی چنین خواهری داشته باشد.

01/14/1397 - 11:48

امریکایی‌ها طبق معمول خیانت کرده و پشت آنان را خالی کردند. عفرین سقوط کرد... پس مسلحین مورد حمایتِ ترکیه و غرب، در میدان مرکزی عفرین جمع شده و مجسمه کاوه آهنگر را به رگبار بستند! وقتی دولت امریکا به آرمان‌های آریاگرایانه‌ی باستانگرایان خیانت می‌کند، آنان حتی جرئت نمی‌کنند به رفتارهای امریکایی‌های اعتراض کنند! نه اعتراضی... نه کمپینی و نه هیچ چیزی دیگری!

10/23/1396 - 08:37

دانشمندان پرورش یافته‌ی مکتب امام صادق (علیه السلام) تنها مردان نبوده اند. بلکه بانوانی هم در این بین وجود داشتند. یکی از آنها «حُسنیه» کنیزی ایرانی تبار بود. او در کودکی وارد خانه امام جعفر صادق (علیه السلام) شد تا به خدمتکاری منزل مشغول باشد، اما در طول دو دهه سکونت در منزل امام و تلمذ و شاگردی از محضر ایشان تبدیل به بانویی دانشمند شد.

04/20/1395 - 19:53

یکی از اخلاق انسانی این است که در برابر کسی‌که با او در مساله‌ای مخالفت داریم، از چارچوب انصاف خارج نشده و با لحاظ این شرایط به نقد او بپردازیم. اما ابن تیمیه، در این مساله بویی از انصاف نبرده و در نقد شیعیان به هیچ قاعده‌ی دینی وحتی انسانی ملتزم نیست. او به ناحق می‌گوید شیعه مثل یهود، 50 رکعت نماز در روز را واجب می‌داند.

02/05/1394 - 15:37

اگر انسان با غسل تعمید، ذهن او نو می‌شود و دیگر گناه نمی‌کند، پس این همه فساد در مسیحیت برای چیست؟ چرا حتی خود کشیشان مرتکب فساد‌های اخلاقی و مالی زیادی می‌شوند به گونه‌ای که بیش از 800 کشیش به خاطر آزار جنسی کودکان خلع لباس می‌شوند؟ همچنین در تاریخ مسیحیت شاهدیم که کوچک‌ترین انحرافی از عقاید رسمی کلیسا...

02/23/1393 - 03:38

آیا می‌دانید در متن اوستا، بارها و بارها اهورامزدا حکم قتل‌عام مردم مازندران و گیلان را، به جرم کافر بودن (؟!) صادر کرده است؟ آیا می‌دانید بنا بر متن اوستا، کشتن مردم مازندران و گیلان یک افتخار برای بزرگان دین زرتشتی محسوب می‌شود؟