چهارشنبه آخر ماه

علت تخریب بیت المقدس به دست بُختُ نَصَّر در روایات
12/16/1401 - 17:01

بر اساس روایات معصومان، سرپیچی بنی‌اسرائیل از دستورات الهی، تکذیب ارمیای نبی و عدم توجه به هشدارهای ایشان باعث تسلط بُختُ نَصَّر بر آنان و تخریب بیت‌المقدس شده است.