هندوئیسم

03/03/1403 - 10:50

دین هندو یکی از ادیان کهن مردمان آریایی است. به نظر می‌رسد که بتوان گفت هندوییسم، نزدیک‌ترین مکتب به دین کهن مردمان آیایی است. به گونه‌ای که بسیاری از از آداب و رسوم و حتی ادبیات کهن آریایی را حفظ کرده است.

یوگا و شهود
08/18/1402 - 14:37

یکی از پیشکسوتان یوگا در تجربه‌ای از یوگا گفت یک روز در خیابان ولیعصر یوگا کار کردم و دیدم بالا رفته‌ام و مردم همه از زیر پای من عبور می‌کنند؛ یا می‌گفت که درختان به ما می‌گفتند ما شما را دوست داریم، به ما احترام بگذارید و مهربان باشید.

معرفی یوگا
07/29/1402 - 12:03

یوگا یک مکتب عملی پرستش بت‌های هندی است که با پوشش ورزش در حال فعالیت است. یوگا در ایران به عنوان یک ورزش همگانی در حال توسعه می‌باشد. مجوز برگزاری یوگا در کشور از طرف فدراسیون ورزش‌های همگانی وزارت ورزش صادر شده است.

یوگای ایران و یوگای هند
12/20/1401 - 16:32

مربیان یوگا در ایران باید توجه کنند که خط قرمز و مرزی برای دوری از یوگای باستانی داشته باشند. توجه به تفکیک و دوری از یوگای باستانی، کمک می‌کند تا مروجان مکتب یوگای باستانی نتوانند به راحتی از میان اعضای باشگاه‌های یوگای ایران عضوگیری کنند.