هندو

فنگ شویی در منزل چیست فنگ شویی ثروت ذهن
08/14/1400 - 09:28

فنگ‌شویی روشی برای معماری خانه و طراحی اطراف و محیط زندگی است که در اسطوره‌ها و باورهای چینی ریشه دارد؛ همچنین آن را هنر متعادل کردن انرژی در محیط تعریف می کنند. البته افرادی که در ایران خود را مدرّس فنگ شویی می دانند این روش را کلید و راه حل تمام مشکلات می دانند!

06/10/1400 - 12:26

نداشتن نظم منطقی و ثبات در گفتار یکی از اشکالاتی است که به کلام اشو وارد است. نامفهوم بودن مطالب و تغییر مداوم نظریه‌ها و نداشتن نظم منطقی و ثبات در گفتار، همان چیزی است که خود اشو به آن اذعان کرده است: «ارثیه‌ای واقعا وحشتناک برای محققان به جا گذاشته‌ام؛ از حرف‌های من چیزی نخواهند فهمید!»

کج فهمی در یوگا
05/31/1400 - 14:09

یکی از مشکلات در مواجهه با عرفان‌های نوظهور، نداشتن علم دقیق عموم جامعه و حتی بعضی مروجین این فرقه‌ها از مبانی و اصطلاحات آن فرقه است. ما در جامعه در برخورد اولیه با فردی که از یوگا دفاع می‌کند پی می‌بریم وی با اصطلاحات یوگا و مکتب آن هیچ آشنایی ندارد.

05/19/1400 - 13:11

برای درک مفاهیم یوگا، باید با نگاه مجموعه‌ای و منظومه‌ای، آموزه‌های آن را مورد بررسی و تحلیل قرار داد. معمولاً عکس‌العمل طبیعی هر انسانی، در مقابل ظلم و افراد ظالم، این است که از خود دفاع کرده و تمامی تلاش خود را برای ریشه کن کردن ظلم انجام دهد. بنابراین اگر فردی دارای سلامت روحی و روانی باشد، از ظلم بی‌زار بوده و در مقابل ظالم، سکوت نخواهد کرد.

03/25/1400 - 17:28

یوگا یک آیین معنوی هندویی است و حتی مسلمانان در هند از آن پرهیز می‌کنند؛ اما سازمان‌های هندی نظیر مرکز فرهنگی سوامی ویوکاناندا و سایر مراکز آموزش یوگا که با هندوستان در ارتباط هستند، در هر شرایطی و از هر راهی می‌کوشند یوگا را در ایران تکریم و ترویج نمایند.

03/06/1400 - 15:06

طبق آرای فلاسفه‌ای چون ابن سینا، شرور فقط به عالم طبیعت اختصاص دارد و این اقتضای ذاتی آن است؛ بنابراین در عوالم بالاتر هیچ تضاد و اصطکاکی نمی‌توان یافت؛ چون هیچ حرکت و تکاملی نیست، اما بر اساس تعالیم مکتب‌هایی مثل هندو، شرور، ساحت عالم عُلوی را نیز در بر گرفته و موطن آن نه عالم ناسوت که خود واجب‌الوجود است.