نورعلی الهی، حرمت نوشیدن چای، نعمت الله جیحون آبادی

03/31/1397 - 23:45

نورعلی الهی که مدعی تبعیت از شرع مقدس و حلال و حرام اسلامی است، به تبعیت از پدرش، نعمت‌الله جیحون‌آبادی، بر پیروان و دراویش طرفدار خود، نوشیدن "چای" را حرام و نوشیدن آن را برای خود، بدتر از نوشیدن شراب اعلام می‌کند.