نمایشگاه کتاب تهران

 معنویت‌های نوظهور برای کودک ونوجوان
03/08/1403 - 09:31

احتمال زیادی دارد که با برنامه‌ریزی و طراحی قبلی، فضای ترویج معنویت‌های نوظهور به‌ سمت مخاطب کودک و نوجوان برود. در رشته روان‌شناسی رشد، منابع دینی و... تأکید زیادی به تربیت در زمان کودکی شده است. حتی اگر به‌صورت اتفاقی، این نوع گرایش رقم خورده باشد، در آسیب‌های آن تفاوتی ایجاد نمی‌کند.

نمایشگاه کتاب 1403 تهران
03/08/1403 - 08:23

متأسفانه ترویج کتاب‌های مکاتب شرق، همانند یوگا، بودیسم، ایکیگای ژاپنی و کتب ذن، آرامش به سبک راهب جنگلی و... در نمایشگاه کتاب زیاد به چشم می‌خورد. کتب تفکر نو (روان‌شناسی زرد)، سحر و جادو و پائولو کوئلیو، عرفان سرخ‌پوستی همانند چهار میثاق و... هم در غرفه‌های نمایشگاه عرضه می‌شد.