نفرین موسی

علت سرگردانی چهل‌ ساله بنی‌اسرائیل در سینا (قسمت دوم)
12/21/1401 - 09:33

از نگاه قرآن کریم بنی‌اسرائیل به کیفر گناه و نافرمانی صریح از دعوت موسی(ع)، با نفرین آن حضرت، چهل سال از ورود به سرزمین مقدس و سکونت در آن محروم و به عنوان عذاب در بیابان‌ها سرگردان و آواره شدند. سرانجام، ستمکارانشان مردند و گروهی از افراد باایمان وارد این سرزمین شدند.