نظاّم معتزلی

01/11/1397 - 19:27

مکتب اعتزال یکی از مکاتب کلامی اهل‌سنت است که توسط واصل بن عطا تاسیس شد. یکی از بایه‌های فکری این مکتب، استفاده از عقل است. بهره‌گیری از عقل را باید به دو گونه در چارچوب فلسفی و عدم استفاده از مسائل فلسفی تحلیل کرد.

12/12/1393 - 11:13

ابراهیم بن سیار بن هانی، مشهور به نَظّام (متوفای 230 هجری) فیلسوف و متکلم مشهور اهل‌سنت است که به خاطر زیبایی کلامش در نظم و نثر به نظّام شهرت یافته و مؤسس فرقه نظامیه و از بزرگان معتزله به شمار می‌رود. اما با این حال وی مورد بی‌مهری و بی‌توجهی بسیاری از علمای اهل‌سنت قرار گرفته به گونه‌ای که نه تنها او را از جمله علمای عامه به حساب نمی‌آورند...