مواد مخدر

01/26/1400 - 12:32

اعدام شدن جوان بلوچ در یکی از زندان‌های کشور، موجب ایجاد هیاهو از سوی رسانه‌های به اصطلاح طرفدار حقوق اهل‌سنت شد. با چشم‌پوشی از حکم اعدام و درستی و یا نادرستی آن، باید گفت که دفاع از زنده ماندن قاچاقچیان مواد مخدر به قیمت پایمال کردن زندگی دیگران، صحیح است؟

11/12/1399 - 19:15

اولین بار در ایران، دراویش پیش قدم این موضوع بوده‌اند. در مصرف مواد مخدر تا دوره قاجار، کاشت تریاک در ایران متداول نبود. اما در این دوره دراویش هندی به کرمان آمدند و در جوار مزار شاه نعمت‌الله ولی ساکن شدند. آنان معتاد به افیون بودند و برای تأمین نیاز خود، در ماهان به کشت خشخاش پرداختند.

06/10/1398 - 21:24

کارلوس کاستاندا مروّج عرفان ساحری، در 25 دسامبر(1935.م) در نزدیکی «سائوپائولو» یکی از پر جمعیت‌ترین شهرهای برزیل به دنیا آمد. در ایران هم فرقه ابرآگاهی، به سرکرده‌گی محمد بابایی مجری عرفان سرخپوستی در کشوربود، عرفان سرخ پوستي یکی از شبه معنویت‌های طبیعت‌گرا و برخواسته از آمریکا است.