قطب صوفیه

10/04/1396 - 08:05

یکی از عقاید اختلافی بین شیعه و صوفیه، اعتقاد به انسان کامل است که شیعه، انسان کامل را در وجود امام معصوم (ع) می‌داند اما صوفیان، انسان کامل را علاوه بر چهارده معصوم، برای قطب در صوفیه نیز بلامانع دانسته‌اند، که نکته مهم در تعریف انسان کامل است که تناقض‌گویی‌های مختلفی در آن دیده شده است.

08/23/1396 - 23:42

یکی از انحرافات فرقه‌ی صوفیه، قطب‌سازی و ادعای مقامات معنوی برای قطب است که او را تا جایگاه ائمه‌ی معصومین (ع) بالا برده و قائل به مقام ولایت، برای قطب هستند که عده‌ای از شیوخ صوفیه، قطب و جایگاه قطبیت را بی‌اساس و به ساختگی بودن و جاه‌طلب دانستن آن از طرف اقطاب صوفیه اعتراف کرده‌اند.