قرآن زرده

12/29/1396 - 13:23

پیروان مسلک اهل حق بنا بر دفاتر و کلام‌ها خود، همواره اهل حق را، پیرو دین مبین اسلام و مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) می‌دانند. اما گروه نوپدیدی که خود را نماینده اهل حق معرفی می‌نمایند و تحت عنوان "یارسانی" و "یارسانیزم" مشغول به ترویج اندیشه باطل "دین مستقل یارسان"، هستند، اظهار می‌کنند؛ چونکه اهل حق به قرآن اعتقادی ندارد پس دین مستقل است.

08/22/1396 - 10:08

در باور خاندان آتش بیگی قرآنی موسوم به "قرآن زرده" وجود دارد که همه آن 17 کیلو وزن دارد و یک صفحه آن نیز به همان وزن است. در باور این خاندان که مقبول سایر خاندان‌های اهل حق نیست "آبش" یکی از مسند نشینان خاندان آتش بیگی به‌وسیله آن اختلاف بین مردم را حل می‌کرد.