علم الهی

06/13/1398 - 14:58

بر طبق ادله نقلی امام دارای علمی تام و کامل به گذشته و آینده و حتی عالم بزرخ و روز قیامت و بهشت و جهنم است، علم «ماکان و مایکون» در سینه امام وجود دارد و همچنین طبق احادیث زیادی و تعلیماتی که امامان نسبت به شاگردان خود داشتند نشان می‌دهد که امام در علوم و فنون هم علم دارد مانند علوم منتقله از امام باقر (علیه‌السلام) به جابربن حیان در علم شیمی و...